Video: Don’t care where you live!


Yapımcı/Producer: Imre Azem
Yönetmen/Director: Nejla Osseiran
Kurgu/Editing: Mesut Ulutas
Müzik/Music: Ozan Turkyilmaz & Baris yerli
Yapım/Production: Kibrit Film
Süre/Running time: 8 dk/min
Yılı/Year: 2011

Özet/Synopsis:
“Nerede yaşarsan yaşa!”
Türkiye’de ‘Kentsel Dönüşüm’ 2000’li yılların başlarında hız kazanan bir süreçtir. Kentin eski yerleşim alanlarını ve kültürel mirasını korumak bahanesiyle başlatılmıştır.
İstanbul’un tarihi merkezinde bulunan ve eski bir Osmanlı mahallesi olan Tokludede, yıkılma tehlikesi altında bulunan 50 mahalleden biri. Yenileme alanı ilan edildiğinden bu yana orada oturanların çoğu taşınmak zorunda kalmışlardır. Bazıları ise hala direniyor.

“Don’t care where you live!”
In Turkey, the process of ‘Urban Transformation’ has been gaining momentum since the 2000’s. It started with the excuse of protecting the old settlements and cultural heritage areas.
Tokludede, an old Ottoman neighborhood in the historical center of Istanbul, is one of about 50 neighborhoods under threat of demolition. After it was declared a renewal area, most of the residents have been forced to leave. Some are still resisting.

Leave a Reply